ایران من

درود بر ایران کهن

ایران من

درود بر ایران کهن

با سلام
ایران ما سرشار از زیبایی های گوناگون،اماکن تاریخی و اشخاص بزرگ ناشناخته است.
مردم از سراسر دنیا برای دیدن این اماکن و این امسان های بزرگ به ایران می این اما...
بعضی از ما که خود ایرانی هستیم به این ناشناخته ها پی نبرده ایم.
پس ای ایرانیان بشتابید تا فرهنگ و هنر خود و مردمان گذشته ی این مرز و سوم را بشناسید